Plavebné opatrenie č. 11/2021 o prácach na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 11/2021 o prácach na vodnej ceste Váh