Plavebné opatrenie č. 13/2021 o prácach na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 13/2021 o prácach na vodnej ceste Váh