Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 14/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo