Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 16/2021 o prácach na vodnej ceste Hron