Nové štandardizované formuláre DAVID

  • pri príchode alebo odchode z vymedzeného územia verejného prístavu SR

Za účelom harmonizácie formulárov používaných v podunajských štátoch pri ohlasovacej povinnosti sa v Slovenskej republike zavádzajú od 1. mája 2021 nové medzinárodné štandardizované formuláre DAVID (Danube Navigation Standard Forms).

Formuláre si môžete stiahnuť vo formáte PDF a DOCX (MS Word) na nasledujúcom odkaze:

HLÁSENIE O PRÍCHODE A ODCHODE (PDF/ DOCX): – vyžadované pri príchode a odchode do/z vymedzeného územia verejného prístavu SR.

 

Formuláre, ktoré sa v SR nevyžadujú, poskytujeme k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

ZOZNAM PASAŽIEROV (PDF / DOCX)

ZOZNAM POSÁDKY (PDF / DOCX)