Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 18/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj