Plavebné opatrenie č. 38/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 34,200 – 33,000

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 38/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 34,200 – 33,000