Plavebné opatrenie č. 48/2021/UVC o výcviku ozbrojených síl SR na UVC Vodné dielo Žilina

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 48/2021/UVC o výcviku ozbrojených síl SR na UVC Vodné dielo Žilina