Plavebné opatrenie č. 73/2021 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Vlčie hrdlo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 73/2021 o prácach v Prístave Bratislava – bazén Vlčie hrdlo