Plavebné opatrenie č. 74/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 74/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara