Plavebné opatrenie č. 75/2021 o výcviku HaZZ na vodnej ceste Dunajec

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 75/2021 o výcviku HaZZ na vodnej ceste Dunajec