Plavebné opatrenie č. 76/2021 o znižovaní hladiny v prívodnom kanály VD Gabčíkovo a o zmene vytýčenia plavebnej dráhy VC Dunaj v úsekoch r.km 1864,900 – 1863,600 a km 34,000 – 31,000 prívodného kanála VD Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 76/2021 o znižovaní hladiny v prívodnom kanály VD Gabčíkovo a o zmene vytýčenia plavebnej dráhy VC Dunaj v úsekoch r.km 1864,900 – 1863,600 a km 34,000 – 31,000 prívodného kanála VD Gabčíkovo