Plavebné opatrenie č. 88/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 32,300 – 31,600

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 88/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 32,300 – 31,600