Plavebné opatrenie č. 123/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj v úseku od r.km 1865,400 po km 8,300 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 123/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj v úseku od r.km 1865,400 po km 8,300 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo