Plavebné opatrenie č. 132/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 123/2021

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 132/2021 o zrušení Plavebného opatrenia č. 123/2021