Plavebné opatrenie č. 136/2021 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 136/2021 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Kráľová r.km 63,000 – 62,800