Plavebné opatrenie č. 138/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Morava v lokalite Vysoká pri Morave – Marchegg

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 138/2021 o zastavení plavby na vodnej ceste Morava v lokalite Vysoká pri Morave – Marchegg