Plavebné opatrenie č. 137/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 137/2021/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša