Plavebné opatrenie č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 146/2021 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2022