Plavebné opatrenie č. 01/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 01/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1750,500