Plavebné opatrenie č. 04/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1877,300 – 1876,900

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 04/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1877,300 – 1876,900