Plavebné opatrenie č. 09/2022 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová r.km 63,000 – 62,800

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 09/2022 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová r.km 63,000 – 62,800