Plavebné opatrenie č. 58/2022 o práca na vodnej ceste Dunaj rkm 1792,800 – 1792,700

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 58/2022 o práca na vodnej ceste Dunaj rkm 1792,800 – 1792,700