Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400