Plavebné opatrenie č. 106/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj, r.km 1864,500 – 1864,070

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 106/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj, r.km 1864,500 – 1864,070.