Plavebné opatrenie č. 130/2022 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 130/2022 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo