Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo