Plavebné opatrenie č. 134/2022 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 134/2022 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023