Plavebné opatrenie č. 135/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo (hať na obtoku)

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 135/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo (hať na obtoku)