Plavebné opatrenie č. 01/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo (pred plavebnou komorou)

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 01/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo (pred plavebnou komorou)