Plavebné opatrenie č. 02/2023 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 02/2023 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo