Plavebné opatrenie č. 03/2023 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 03/2023 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová