Plavebné opatrenie č. 98/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,400 – 1863,800

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 98/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,400 – 1863,800