Plavebné opatrenie č. 119/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1879,000 – 1879,600

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 119/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1879,000 – 1879,600