Plavebné opatrenie č. 120/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,300 – 35,600

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 120/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,300 – 35,600