Plavebné opatrenie č. 140/2023 o prácach na vodnej ceste Morava r.km 1,900 – 2,100

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 140/2023 o prácach na vodnej ceste Morava r.km 1,900 – 2,100