Plavebné opatrenie č. 160/2023 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2023 do 15.03.2024

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 160/2023 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2023 do 15.03.2024