Plavebné opatrenie č. 63/2024 o prácach na VC Dunaj – zdrž Hrušov r.km 1852,000 

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 63/2024 o prácach na VC Dunaj – zdrž Hrušov r.km 1852,000