Plavebné opatrenie č. 79/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 79/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada