Plavebné opatrenie č. 80/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 80/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara