Plavebné opatrenie č. 81/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 81/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša