Plavebné opatrenie č. 82/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 82/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava