Plavebné opatrenie č. 84/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 0,500 – 1,500

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 84/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 0,500 – 1,500