Plavebné opatrenie č. 86/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 86/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada