Plavebné opatrenie č. 88/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 88/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200