Plavebné opatrenie č. 32/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 32/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 27/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 27/2020 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 24/2020 o zrušení Plavebného opatrenia č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 24/2020 o zrušení Plavebného opatrenia č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 22/2020 o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR

Plavebné opatrenie č. 21/2020 o plavebnej prekážke na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 21/2020 o plavebnej prekážke na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava

Plavebné opatrenie č. 05/2020 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice

Plavebné opatrenie č. 05/2020 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Selice

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh

Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/2020

Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/2020