Plavebné opatrenie č. 59/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 59/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 57/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC VD Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 57/2024/UVC o verejnom podujatí na UVC VD Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 56/2024 o výcviku hasičského a záchranného zboru na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 56/2024 o výcviku hasičského a záchranného zboru na vodnej ceste Dunajec

Plavebné opatrenie č. 55/2024 o zastavení plavby v Prístave Komárno v lokalite zátvorného objektu

Plavebné opatrenie č. 55/2024 o zastavení plavby v Prístave Komárno v lokalite zátvorného objektu

Plavebné opatrenie č. 54/2024 o výcviku Ozbrojených síl SR na vodnej ceste Váh r.km 60,300 – 61,900

Plavebné opatrenie č. 54/2024 o výcviku Ozbrojených síl SR na vodnej ceste Váh r.km 60,300 – 61,900

Plavebné opatrenie č. 51/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 2,000 – 4,000

Plavebné opatrenie č. 51/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 2,000 – 4,000

Plavebné opatrenie č. 47/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 15,200 – 15,700 a r.km 13,750 – 13,850

Plavebné opatrenie č. 47/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 15,200 – 15,700 a r.km 13,750 – 13,850

Plavebné opatrenie č. 31/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200

Plavebné opatrenie č. 31/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200

Plavebné opatrenie č. 16/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 16/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363

Plavebné opatrenie č. 13/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 120,344 a VN Sĺňava

Plavebné opatrenie č. 13/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 120,344 a VN Sĺňava