Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice

Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice

Plavebné opatrenie č. 120/2016 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 120/2016 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku

Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 70/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 70/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Liptovská Mara

Plavebné opatrenie č. 34/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada

Plavebné opatrenie č. 34/2016/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Oravská priehrada

Loďou v ústrety budúcej kariére

Vyhliadková plavba pre záujemcov o štúdium vodnej dopravy – 8.4.2016

Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov

Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov

Plavebné opatrenie č. 184/2015 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Plavebné opatrenie č. 184/2015 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Pietna spomienka 2015

Pietna spomienka na ľudí, ktorí svoj život venovali plavbe – 4. decembra 2015

Plavebné opatrenie č. 170/2014

Plavebné opatrenie č. 170/2014 o verejnom podujatí na VC Dunaj