DOPRAVNÝ ÚRAD

Multilaterálna dohoda ADN / M025 podľa oddielu 1.5.1 ADN

Multilaterálna dohoda ADN / M025 podľa oddielu 1.5.1 ADN o osvedčeniach pre špecializované znalosti ADN v súlade s 8.2.2.8 ADN a certifikátoch bezpečnostných poradcov v súlade s 1.8.3.7 ADN:

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia