DOPRAVNÝ ÚRAD

Podmienky pre vykonanie štátnej skúšky pre jednotlivé kategórie odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

 

Odborná spôsobilosť Minimálny požadovaný vek Minimálne požadované vzdelanie Plavebná prax

v rokoch

(1 rok plavebnej praxe = 180 dní plavby)

Lodný kapitán

(samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja, na vodných cestách námorného charakteru a na ostatných vodných cestách členských štátov EÚ okrem Rýna)

23 úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie 4

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 5 rokov; min. 1 rok na Dunaji)

Lodný kapitán I. triedy

(samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov EÚ okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru)

23 úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie 4

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 5 rokov; min. 1 rok na Dunaji)

Lodný kapitán II. triedy

(samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike a na Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1 880,20 – 1 708,20)_

21 úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie 2

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 3 roky; min. 3/4 roka na Dunaji)

Lodný kapitán III. triedy

(samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných plochách v Slovenskej republike)

21 základné vzdelanie 0,5
Kormidelník

(kormidluje plavidlo na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov EÚ okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru)

20 úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie 2

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 3 roky; min. 1 rok na Dunaji)

Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A

(samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov EÚ okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru)

22 úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie 2,

z toho min. 1 na plávajúcom stroji

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 3 roky)

Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A

(samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja)

21 stredné odborné vzdelanie 2,

z toho min. 1 na plávajúcom stroji

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 2,5 roka)

Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B

(samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov EÚ okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru)

22 úplné stredné odborné vzdelanie, alebo úplné stredné 2,

z toho min. 1 na plávajúcom stroji

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 2,5 roka)

Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B

(samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja)

20 stredné odborné vzdelanie 2,

z toho min. 1 na plávajúcom stroji

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 2,5 roka)

Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

(samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja)

19 základné vzdelanie 0,5
Lodný strojník I. triedy

(samostatne obsluhuje lodné stroje bez obmedzenia výkonu na plavidle)

21 úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie 3

/na plavidle s výkonom nad 900 kW/

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 3,5 roka)

Lodný strojník II. triedy

(samostatne obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW na plavidle)

20 stredné odborné vzdelanie 2

/na plavidle s výkonom do 900 kW/

(ak je o stupeň nižšie vzdelanie, 3 roky)

Lodník

(je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle)

18 základné vzdelanie 1
Vedúci plavby na plavebných komorách SR

(samostatne riadi plavbu cez plavebné komory na slovenskom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike)

23 preukaz odbornej spôsobilosti lodný kapitán I. alebo II. triedy 3 mesiace

na plavebnej komore

alebo
úplné stredné odborné 6 mesiacov

na plavebnej komore

Radarový navigátor  

Súčasť skúšky na odbornú spôsobilosť:

lodný kapitán, lodný kapitán I. a II. triedy, kormidelník, vodca plávajúceho stroja kat. A, vedúci plavby na plav. komorách SR

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia