DOPRAVNÝ ÚRAD

Podmienky pre vykonanie skúšky / získanie odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

Odborná spôsobilosť Minimálny vek / minimálne vzdelanie Prax Podmienky pre získanie odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky
Vnútroštátny lodný kapitán

samostatne vedie loď vnútrozemskej plavby na vnútrozemskej vodnej ceste v SR, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

21 najmenej 90 dní plavby na lodi vnútrozemskej plavby najmenej vo funkcii vnútroštátny lodník
Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vnútrozemskej vodnej ceste v SR, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

19 najmenej 90 dní plavby na plavidle najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník
Vodca plávajúceho stroja

samostatne obsluhuje plávajúci stroj  na vnútrozemskej vodnej ceste v SR, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

21 rokov najmenej 180 dní plavby na plavidle,

z toho najmenej 90 dní plavby na plávajúcom stroji najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník

Lodný strojník

samostatne obsluhuje strojové zariadenie bez obmedzenia výkonu na plavidle

20 rokov /

stredné odborné vzdelanie

na strojovom zariadení na plavidle najmenej počas 180 dní

plavby najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník

21 rokov /

stredné odborné vzdelanie

3 roky

v oblasti konštrukcie, opravy a údržby strojov a motorov

– vek najmenej 21 rokov,  minimálne stredné odborné vzdelanie a:

– prax na strojovom zariadení na plavidle najmenej počas 360 dní plavby ako lodník alebo vnútroštátny lodník / alebo

– prax ma strojovom zariadení na námornej lodí najmenej  počas 240 dní plavby

Vnútroštátny lodník

je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle prevádzkovanom  na vnútrozemskej vodnej ceste v SR, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

 

18 rokov najmenej 30 dní plavby na plavidle najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník 180 dní plavby na plavidle najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník /

180 dní plavby na  námornej lodi v palubnom oddelení a 30 dní plavby na plavidle /

– ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie v oblasti vodnej dopravy

Vedúci plavby na plavebných komorách SR

Samostatne riadi plavbu cez plavebné komory na slovenskom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v SR

najmenej 3 mesiace pri obsluhe na plavebnej komore

– a preukaz lodný kapitán EÚ alebo vnútroštátny lodný kapitán

23 rokov /

úplné stredné všeobecné vzdelanie

najmenej 6 mesiacov pri obsluhe na plavebnej komore

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia