DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšobné osnovy a otázky

Zoznam predmetov pre jednotlivé kategórie odbornej spôsobilosti a druh skúšky

 

Skúšobné osnovy ku skúškam pre získanie odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky:

Súbor testových otázok:

Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI)

 

Osnovy k písomnej časti skúšky:

Lodná elektrotechnika

Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla

Plavebná náuka

Plavebné právo

Plavebný zemepis

Radarová navigácia

Stavba lodí

Strojové zariadenia lodí

 

Otázky k ústnej časti skúšky:

Lodná elektrotechnika

Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla

Plavebná náuka

Plavebné právo

Plavebný zemepis

Radarová navigácia

Stavba lodí

Strojové zariadenia lodí

 

Otázky k písomnej a ústnej časti skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti lodného kapitána s osvedčením skupiny A

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia