DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšobné otázky

Zoznam skúšobných predmetov pre jednotlivé odborné spôsobilosti a forma skúšky

 

Súbor testových otázok:

Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI)

 

Skúšobné otázky na písomnú prácu a ústnu skúšku:

Vnútroštátny lodný kapitán

Vodca prievozej lode bez vlastného strojového pohonu

Vodca plávajúceho stroja

Lodný strojník

Vnútroštátny lodník

Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

 

Rozsah jednotlivých častí skúšky:

Vnútroštátny lodný kapitán

Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

Vodca plávajúceho stroja

Lodný strojník

Vnútroštátny lodník

Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia