DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla na rok 2018

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky pre všetky odborné spôsobilosti člena posádky plavidla, s výnimkou spôsobilosti lodný kapitán (s osvedčením kategórie A), pre ktorú platia len termíny označené hviezdičkou (*), bude v roku 2019 organizovať nasledovne:

 

Termín konania skúškyPosledný termín podania kompletnej žiadosti o vykonanie skúšky
04. – 07.02.201904.01.2019
04. – 07.03.201901.02.2019
08. – 11.04.2019 *08.03.2019
13. – 16.05.201912.04.2019
10. – 13.06.201910.05.2019
16. – 19.09.2019 *16.08.2019
14. – 17.10.201913.09.2019
18. – 21.11.201918.10.2019

 

Dopravný úrad si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov presunúť žiadosti na ďalší najbližšie možný termín skúšok. V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vo výške 165,50 eur,
  • vykonanie opravnej skúšky vo výške 82,50 eur,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vo výške 9,50 eur.

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky je možné uhradiť formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti; v prípade osobného doručenia žiadosti je možná úhrada eKolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte a.s.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia