DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla na rok 2020

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky pre všetky odborné spôsobilosti člena posádky plavidla, s výnimkou spôsobilosti lodný kapitán (s osvedčením kategórie A), pre ktorú platia len termíny označené hviezdičkou (*), bude v roku 2020 organizovať nasledovne:

Termín konania skúšky Posledný termín podania kompletnej žiadosti o vykonanie skúšky
03. – 06.02.2020 *
03.01.2020
09. – 12.03.2020 07.02.2020
06. – 09.04.2020 * 06.03.2020
11. – 14.05.2020 09.04.2020
08. – 11.06.2020 07.05.2020
21. – 24.09.2020 * 21.08.2020
19. – 22.10.2020 18.09.2020
23. – 26.11.2020 23.10.2020

 

Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla za neuskutočnené štátne skúšky:

Termín konania skúšky Odborná spôsobilosť
22. – 24.06.2020 –  opravné skúšky pre všetky spôsobilosti
06. – 08.07.2020 – lodný kapitán I. tr. a III. tr.

– vodca plávajúceho stroja II. tr. kat. B

 

 

Dopravný úrad si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov presunúť žiadosti na ďalší najbližšie možný termín skúšok. V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vo výške 165,50 eur,
  • vykonanie opravnej skúšky vo výške 82,50 eur,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vo výške 9,50 eur.

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky je možné uhradiť formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti; v prípade osobného doručenia žiadosti je možná úhrada eKolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte a.s.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia