DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky pre všetky odborné spôsobilosti člena posádky plavidla, s výnimkou spôsobilosti lodný kapitán (s osvedčením kategórie A), pre ktorú platia len termíny označené hviezdičkou (*), bude v roku 2021 organizovať nasledovne:

Termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla na rok 2021
Termín konania skúšky Posledný termín podania kompletnej žiadosti o vykonanie skúšky
01. – 04.02.2021 * 31.12.2020
08. – 11.03.2021 05.02.2021
12. – 15.04.2021 * 12.03.2021
10. – 13.05.2021 09.04.2021
14. – 17.06.2021 14.05.2021
20. – 23.09.2021 * 20.08.2021
18. – 21.10.2021 17.09.2021
22. – 25.11.2021 22.10.2021

 

Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla:

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla ako náhrada za neuskutočnené štátne skúšky, bude organizovať nasledovne:

 

Termín konania skúšky Odborná spôsobilosť
17. – 20.05.2021 – lodný kapitán I. tr.– lodný kapitán (s osvedčením skupiny A)
31.05. – 01.06.2021
všetky odborné spôsobilosti

 

Dopravný úrad si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov presunúť žiadosti na ďalší najbližšie možný termín skúšok. V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad si vyhradzuje právo zrušiť alebo vyhlásiť dodatočný termín skúšky v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a platných nariadení.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vo výške 165,50 eur,
  • vykonanie opravnej skúšky vo výške 82,50 eur,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vo výške 9,50 eur.

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky je možné uhradiť formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti; v prípade osobného doručenia žiadosti je možná úhrada eKolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte a.s.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia